• Eigen drukkerij
  • Bedrukte passen vanaf 5 cent
  • Snel geleverd
  • Meer dan 20 jaar ervaring

Privacy beleid

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-01-2022.

Dutch Card Printing BV is zich ervan bewust dat je vertrouwen in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens in haar stelt. Op deze pagina laat DCP weten welke gegevens wij verzamelen als je deze website gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van DCP.

DCP respecteert de privacy van alle gebruikers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Wanneer het begrip persoonsgegevens genoemd wordt in deze context bedoelen wij informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie komt overeen met de definiete van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Toestemming en gebruik van verzamelde gegevens en diensten

Wanneer je je (aan)meldt voor een van onze diensten vragen we je om Persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van diensten en overeenkomsten met ons en via dit privacy beleid vragen wij daar je toestemming voor. Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van DCP.
DCP zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Rol van DCP: verwerker/ verantwoordelijke

DCP fungeert als verantwoordelijke voor de volgende verwerkingen van Persoonsgegevens:

  • Het voeren van een administratie ten behoeve van verwerking van opdrachten.
  • Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van marketingactiviteiten.

Daarnaast besteedt DCP bepaalde onderdelen van de gegevensverwerking uit aan derden (verwerkers), die in opdracht van DCP bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de door DCP gegeven opdracht. Met al deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, dan wel anderszins afspraken gemaakt.

Hosting/ clouddiensten

Persoonsgegevens van DCP worden gehost door Hypernode, gevestigd te Amsterdam en Odoo, gevestigd te Antwerpen. Hypernode en Odoo maken gebruik van een clouddienst, met servers in Nederland en de EU.

Geheimhouding

alle medewerkers en externe partijen (verwerkers) die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging

DCP heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:
- Rechten per gebruiker die toegankelijkheid tot Persoonsgegevens beperken
- Schriftelijke geheimhoudingsverklaring van alle betrokkenen
- Toegangscontrole bedrijfsruimten
- Afgesloten serverruimte
- Beveiligde back-ups

Bewaartermijnen

DCP bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie

Gebruikers kunnen DCP op elk gewenst moment via info@dcp.nl verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens.

Communicatie

DCP bewaart Persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor je het bericht hebt gestuurd. Berichten worden –zodra het doel is geëindigd- verwijderd. DCP kan je berichten sturen om je te attenderen/ uit te nodigen voor aanpalende diensten.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die van onze website server naar je browser worden gestuurd. Dit bestandje wordt door je browser opgeslagen op je apparaat met een unieke code. Hierdoor kan onze site je apparaat later weer herkennen.

DCP verzamelt door het plaatsen van cookies op je computer Persoonsgegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat DCP haar diensten hierop kan afstemmen en om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van een derde partij.

DCP gebruikt deze informatie om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, je ingelogd te houden voor efficiënt shoppen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser altijd opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Met je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd je voorkeur voor cookies door te geven. Deze voorkeur is op elk moment hier aan te passen. DCP voorkomt zoveel mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Toch is het mogelijk dat de website anders functioneert als sommige cookies worden uitgezet.

Welke cookies gebruiken we?

De volgende cookies worden gebruikt op onze website.

  • Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
  • Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
  • Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
  • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Doeleinden

DCP verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij DCP van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven mailingen

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Vragen en feedback

Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop DCP de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via info@dcp.nl

Als je vragen hebt over dit privacy statement, kun je contact met DCP opnemen via het contactformulier op de website. Telefonisch is DCP te bereiken op 050-5790084.