• Eigen drukkerij
  • Bedrukte passen vanaf 5 cent
  • Snel geleverd
  • Meer dan 20 jaar ervaring

Barcodes op plastic pasjes

Veel plastic passen worden voorzien van barcodes, ook wel streepjescodes genoemd. Een barcode is een vertaling van cijfers en letters in de vorm van streepjes. Deze streepjes kunnen door een scanner worden gelezen. Plastic pasjes met barcode worden steeds meer gebruikt voor onder andere giftcards en klantenkaarten. De belangrijkste reden is bedieningsgemak.

Afstemming kassasoftware leverancier

Wij adviseren je graag over de type barcodes in combinatie met de layout van uw plastic (klanten)kaart en functionaliteit. Vaak wordt de leverancier van kassasoftware nauw betrokken bij de keuze. De keuze van type barcode kunnen wij, indien je dat wenst, bespreken met je eigen ICT/kassasoftwareleverancier. Je krijgt hierdoor de garantie dat de gekozen barcode op de klantenkaart functioneert met het eigen ICT-systeem.

Veel gebruikte barcodes

Barcodes worden voor verschillende toepassingen gebruikt en voor veel toepassingen bestaat een aparte codeermethode. De reden tot de grote verscheidenheid in barcodes komt voort uit het feit dat ieder specifiek probleem vraagt om een specifieke oplossing. Onderstaand volgt een overzicht van enkele veelgebruikte barcodes:

EAN Code

De Europese artikelnummering (European Article Numbering). EAN codes hebben een vaste lengte, ze bestaan uit een 12-cijferige code + een controlegetal (vandaar EAN 13). Vrijwel alle verpakte producten die in Nederland en België in de schappen liggen, hebben een EAN 13 barcode. Ze werden speciaal ontwikkeld voor de voedingsindustrie en worden voor de rest op weinig plekken gebruikt.

Code 39

Code 39 staat voor 3 uit 9. Van de 9 posities zijn er 3 breed en 6 smal. Code 39 is in principe een alfanumerieke code waarin hoofdletters, cijfers en een aantal leestekens gecodeerd kunnen worden. Code 39 barcodes beginnen en eindigen altijd met de code voor een asterisk.

De code wordt typisch in de non-food sector gebruikt en dient bijvoorbeeld voor identificatie en inventarisatie. Een nadeel van Code 39 barcodes is dat het relatief lange barcodes produceert en dus niet bruikbaar is wanneer dit een probleem vormt vanwege de kaartlayout.

Code 128

Toen nog meer karakters nodig waren dan wat Code 39 kan voorstellen, werd Code 128 ontwikkeld. Bij plaatsgebrek is Code 128 een goed alternatief vanwege zijn compactheid. Deze symbologie wordt veel gebruikt in de transportsector waar de afmeting van een label bepalend is.

Interleaved 2 of 5

Een andere populaire barcode in de transportsector is 'Interleaved 2 of 5', een manier van coderen die ook veel gebruikt wordt in magazijnbeheer. Dit is ook een zeer compacte symbologie. Met de interleaved kunnen alleen numerieke codes worden opgeslagen. Deze code is geschikt voor eenvoudige identificatie, artikel- en locatie codering en kan eenvoudig en goedkoop worden toegepast.

QR code

Een QR code kan veel tekens bevatten. Hierdoor kan bijvoorbeeld een compleet web-adres (URL) verwerkt worden in de code. Met een smartphone kan de QR code worden gescand, waardoor direct een website, email of boodschap wordt weergegeven.

Barcode wijzerDownload de gratis white paper