Plastic passen, labels en rfid
Hulp nodig? +31 (0) 50 579 0084
| info@dcp.nl|
Eigen drukkerij
Bedrukte passen vanaf 5 cent
Levering in 1 dag mogelijk
Meer dan 20 jaar ervaring

Privacy statement

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-05-2018.

 

Dutch Card Printing BV is zich ervan bewust dat je vertrouwen in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens in haar stelt. Op deze pagina laat Dutch Card Printing BV weten welke gegevens zij verzamelt als je deze website gebruikt en waarom zij deze gegevens verzamelt. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Dutch Card Printing BV.

Dutch Card Printing BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van verzamelde gegevens en diensten

Wanneer je je (aan)meldt voor een van onze diensten vragen we je om Persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Dutch Card Printing BV.

Dutch Card Printing BV zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. 

 

Rol van Dutch Card Printing BV: verwerker/ verantwoordelijke

Dutch Card Printing BV fungeert als verantwoordelijke voor de volgende verwerkingen van Persoonsgegevens:

  • Het voeren van een administratie ten behoeve van verwerking van opdrachten.
  • Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van marketingactiviteiten.

Daarnaast besteedt Dutch Card Printing BV bepaalde onderdelen van de gegevensverwerking uit aan derden (verwerkers), die in opdracht van Dutch Card Printing BV bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de door Dutch Card Printing BV gegeven opdracht. Met al deze partijen zijn verwerkerovereenkomsten afgesloten, dan wel anderszins afspraken gemaakt.

 

Hosting/ clouddiensten

Persoonsgegevens van Dutch Card Printing BV worden gehost door CloudVPS, gevestigd te Rotterdam en maakt gebruik van een clouddienst, met servers in Nederland/ Europa.

 

Geheimhouding

Alle medewerkers en externe partijen (verwerkers) die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

 

Beveiliging

 Dutch Card Printing BV heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:

  • Rechten per gebruiker die toegankelijkheid tot Persoonsgegevens beperken
  • Schriftelijke geheimhoudingsverklaring van alle betrokkenen
  • Toegangscontrole bedrijfsruimten
  • Afgesloten serverruimte
  • Beveiligde back-ups

 

Bewaartermijnen

Dutch Card Printing BV bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Recht op inzage, correctie

Gebruikers kunnen Dutch Card Printing BV op elk gewenst moment via  verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens.

 

Communicatie

Dutch Card Printing BV bewaart Persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor je het bericht hebt gestuurd. Berichten worden –zodra het doel is geëindigd- verwijderd. Dutch Card Printing BV kan je berichten sturen om je te attenderen/ uit te nodigen voor aanpalende diensten.  

 

Cookies

Dutch Card Printing BV verzamelt door het plaatsen van cookies op je computer Persoonsgegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat Dutch Card Printing BV haar diensten hierop kan afstemmen en om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van een derde partij.

Dutch Card Printing BV gebruikt deze informatie om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dutch Card Printing BV voorkomt zoveel mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. 

 

Doeleinden

Dutch Card Printing BV verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij Dutch Card Printing BV van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen. 

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

 

Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

 

Aanpassen/uitschrijven mailingen

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je transacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor jou relevant is.

 

Vragen en feedback

Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop Dutch Card Printing BV de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via .

Als je vragen hebt over dit privacy statement, kun je contact met Dutch Card Printing BV opnemen via het contactformulier op de website. Telefonisch is Dutch Card Printing BV te bereiken op 050-5790084.